НОВИНИ КОМПАНІЇ

Енергоаудит підприємств

Одним з перших кроків на шляху ефективного контролю витрат енергії та впровадження енергозберігаючих проектів є енергетичний аудит підприємства

Енергетичний аудит підприємства – це енергетичне обстеження об’єктів з метою визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та розроблення рекомендацій щодо його поліпшення.

Енергетичний аудит складається з:
• Детального вивчення даних про використання енергії (як за даними підприємства, так і на основні інструментальних вимірів);
• Балансів виробництва , споживання і розподілу енергії;
• Виявлення нераціональних втрат;
• Виявлення потенціалу енергозбереження;
• Розробки енергозберігаючих заходів з визначенням ефекту при їх впровадженні.

Енергетичний аудит дозволяє:
• Виявити оптимальні шляхи економії енергоресурсів
• Визначити пріоритетні енергозберігаючі заходи та розробити перспективу енергозбереження підприємства в цілому з урахуванням плану розвитку.