НОВИНИ КОМПАНІЇ

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій


Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

18.04.2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

станом на 12 березня 2019 року

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 12 березня 2019 року  –  на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія», призначених на 19.04.2019 року:

 

Загальна кількість простих іменних акцій  -  4393 шт.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій  -  4393 шт.