НОВИНИ КОМПАНІЇ

До уваги суб'єктів оціночної діяльності!


До уваги суб'єктів оціночної діяльності!

11.10.2018

 

Приватне акціонерне товариство "Українська енергозберігаюча сервісна компанія" (ЄДРПОУ 20077482, місцезнаходження м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, оф. 418 - надалі УкрЕСКО) проводить запит цінових пропозицій щодо переоцінки активів УкрЕСКО.

 

Дата оцінки - 30.09.2018р.

Мета оцінки - визначення вартості активів УкрЕСКО для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку УкрЕСКО.

 

Інформація про об'єкт оцінки станом на 30.09.2018р.: балансова вартість необоротних активів 3 339 тис. грн, вартість оборотних активів 44 998 тис. грн. (у т.ч. вартість пакету акцій (25%) ПАТ "Черкасиобленерго" 43 780 тис. грн.), об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки відсутні.

 

Пропонуємо подавати пропозиції (заявки) щодо вартості та строків виконання оцінки активів УкрЕСКО (рецензування звіту не вимагається).

У заявці обов'язково зазначити: наявність відповідного сертифіката суб'єкта оціночної діяльності; перелік оцінювачів, яких планується залучити для виконання оцінки та підписання звіту, інформацію про їх досвід роботи та кваліфікацію. У випадку залучення до виконання оцінки оцінювачів, які не є штатними працівниками суб'єкта оціночної діяльності, надати їх письмову згоду на залучення до виконання оцінки та підписання звіту у складі суб'єкта оціночної діяльності.

Суб'єкт оціночної діяльності, з яким буде укладатися договір, зобов'язаний надати завірені належним чином копії документів, що підтверджують повноваження щодо укладання договору, проведення оцінки та підписання звіту.

Пропозиції приймаються до 11-00 17.10.2018р. на електронну адресу l.sakalo@ukresco.com у вигляді відсканованого документу на бланку суб'єкта оціночної діяльності за підписом уповноваженої особи та скріпленого печаткою. У випадку надання недостовірної інформації, заявку може бути відхилено.

 

Генеральний директор

ПрАТ „УкрЕСКО” В.М. Богатир

 

УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ

Україна, 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77, офіс 418

Тел: (+380 44) 486-00-36, факс: 486-00-36, e-mail: ukresco@ukresco.kiev.ua, http://www.ukresco.com