НОВИНИ КОМПАНІЇ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

07.05.2018

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство «Українська енергозберігаюча сервісна компанія»

2. Код за ЄДРПОУ

20077482

3. Місцезнаходження

04050 м. Київ вул. Січових Стрільців, 77, оф. 418

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 486-00-36 (044) 486-00-36

5. Електронна поштова адреса

ukresco@ukresco.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ukresco.com

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про обрання посадових осіб прийнято річними загальними зборами товариства 20.04.2018 р.

Обрання посадових осіб виконано на підставі Протоколу загальних зборів товариства №29 від 20.04.2018 р.

 

Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 99,658%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 43 780 000,00 грн.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 4 378 акцій.

 

Шкурат Андрій Володимирович (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обраний на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з липня 2017 – головний спеціаліст, ФДМУ;квітень 2017 – липень 2017 – юрисконсульт, Республіканський науково-методичний кабінет; квітень-травень 2016 – юрист, ПАТ Банк «ТРАСТ» ;квітень 2014 – квітень 2015 – спеціаліст, АТ «Дельта Банк» ;квітень 2011 – січень 2014 – головний юрисконсульт, ПАТ «КБ «НАДРА».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980) обране на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор

 

 

 

Богатир В.М.