НОВИНИ КОМПАНІЇ

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «УкрЕСКО» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО» 01 жовтня 2021 року


Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «УкрЕСКО» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО» 01 жовтня 2021 року

25.08.2021

Станом на 12 серпня 2021 року згідно даних переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО»

 Загальна кількість простих іменних акцій  -  4393 шт.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій  -  4393 шт.

userfiles/file/Information_01_10_2021.docx.p7s