НОВИНИ КОМПАНІЇ

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на 10.06.2020 року.


Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на 10.06.2020 року.

10.06.2020

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

станом на 10 червня 2020 року

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 10 червня 2020 року  –  на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія», призначених на 30.06.2020 року:

 

Загальна кількість простих іменних акцій  -  4393 шт.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій  -  4393 шт.